انواع درب های اتوماتیک

روزانه سوالات بي شماري در مورد انواع درب هاي اتوماتيک شيشه اي ، قيمت و نوع کاربرد هر کدام پرسيده مي شود به همين دليل بر آن شديم تا در اين مقاله تا حد امکان به صورت ساده ، کامل و مفيد در مورد مطالب آموزش درب اتوماتيک از جمله انواع درب هاي شيشه اي و نوع کاربرد هر کدام ، همراه با تصوير نمونه صحبت کنيم تا شما عزيزان بر حسب نياز خود بتوانيد درب شيشه اي مناسب و مقرون به صرفه را انتخاب کنيد .

انواع درب هاي اتوماتيک شيشه اي :
به طور کلي درب هاي شيشه اي به سه دسته تقسيم مي شود :
درب هاي گردان Revolving Door
درب هاي کشويي Sliding Door
درب هاي بازويي Swing Door
درب هاي گردان :

سه نوع درب گردان موجود مي باشد :
درب گردان دو بال 2Wing Uniturn
درب گردان سه بال و چهاربال 3Wing(RD3)-4Wing(RD4)
کنترل ورودي Entrance Control

درب هاي کشويي :
درب هاي اتوماتيک کشويي به 9 دسته تقسيم مي شود :
فريم پهن Frame
فريم پهن عايق حرارتي Frame Thermo
فريم باريک Slim
فريم باريک عايق حرارتي Slim Thermo
تمام شيشه اي با فريم Semi Transparent
تمام شيشه اي بدون فريم Transparent
درب کشويي منحني Curved Sliding Door
درب کشويي Hermetic
اپراتورها Operators

درب بازويي :
اين نوع از درب به 3 دسته تقسيم مي گردد :
درب بازويي Swing Door
درب بازويي Swing Door
سيستم درب هاي تعادلي Swing Doors