دلیل منطقی استفاده از سیستم مدیریت هوشمند در ساختمان

اکثر ساختمان هاي بزرگ براي تأمين خدماتي مانند تشخيص حريق ، اطفاء حريق ، صرفه جويي در انرژي برق ، صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي ، دوربينهاي مدار بسته ، مديريت تهويه مطبوع و ... با شرکتهاي مختلفي وارد مذاکره ميگردند. تعدد پيمانکار باعث تحميل هزينه هاي سربار بسياري ميگردد که از جمله آن سيم کشي هاي متعدد براي سيستمهاي مختلف و نياز به افراد با تخصص هاي براي راهبري اين سيستم هاست . يکپارچگي در سيستم مديريت هوشمند ساختمان بسياري از معايب ذکر شده را رفع مينمايد ، هزينه ها را کاهش ميدهد و باز دهي را بيشتر مينمايد . همچنين هزينه هاي نگهداري و رفع عيب سيستم هاي يکپارچه بسيار کمتر است.

مزاياي اصلي ساختمان هوشمند
راحتي : ساختمان هوشمند با ساتفاده از اتوماسيون و بر عهده گرفتن برخي کارهاي تکراري راحتي بيشتر براي ساکنين خود به ارمغان مي آورد . از طرف ديگر ، براي ايجاد فضاي دلخواه در ساختمان هوشمند تنها يک اشره کافي است : سناريوها وظيفه تنظيم دقيق محيط را به عهده ميگيرند . استفاده از يک نرم افزار کار آمد باUser Interface ساده و چند زبانه (از جمله فارسي) براي کنترل کليه تجهيزات مزيت ديگري است که موجب سادگي زندگي در ساختمان هوشمند ميگردد . کار با اين نرم افزار نياز به هيچ اموزش خاصي ندارد.

ايمني :در شرايط بحراني از جمله آتش سوزي ، آب گرفتگي و سرقت ، ساختمان هوشمند اخطارهايي اعلام ميکند که ميتواند سهم بسزايي در پيشگيري از وقوع خرابي يا بسيشتر شدن آن ايفا کند . ويژگي خاص دزدگير در منطقه بندي(Zone) فضاهاي تحت پوشش ، استفاده از سنسوردقيق تشخيص حضور شخص ، حسگر اثر انگشت و همچنين کنترل و ظبط تصاوير دوربينهاي مدار بسته بصورت ديجيتالي ايمني را براي منازل به شکل چشمگيري بالا ميبرد.

انغطاف پذيري : انعطاف پذيري در اجرا و استفاده ، از خصوصيات شاخص تکنواوژي هوشمند است . با استفاده از ابزاري که اين تکنولوژي د ر اختيار قرار ميدهد ، براي اضافه کردن اين امکانات به منازل موجود در اکثر موارد نياز به سيم کشي مجدد و تويض تجهيزات موجود در ساختمان وجود ندارد . استفاده از کليدها و صفحات نمايش هوشمند براي برنامه ريزي و اجرا دستورات ، امکان کنترل با استفاده ازRemote Control از داخل ساختمان و يا با تلفن همراه ، همگي ساکنين را براي دسترسي به امکانات ساختمان ياري ميکنند.
صرفه جويي در مصرف انرژي : مديريت مصرف انرژي در ساختمان هوشمند تأثير بسزايي در صرفه جويي مصرف انرزي دارد . واسته کردن نور و سيستم تهويه به حضور شخص برنامه ريزي بهينه دماي اتاقها در ساعات مختلف شبانه روز از مصاديق اين مديرسيت مصرف انرژي هستند . همجنين جلوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب به داخل ساختمان در تابستان توسط کنترل اتوماتيک پرده و کرکره ، سبب صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي براي دستگاههاي سرمايشي ميشود . بررسيها نشان ميدهند ، با بکارگيريب يک منطق کنترلي صحيح ، تا ميزا ن چهل درصد از انرژي مصرفي کاسته ميشود.
کاهش هزينه : با توجه به آنکه مصرف انرژي کاملاَ در کنترل قرار دارد ، بهاي پرداختي تا حد قابل قبولي به ميزان انرژي مفيد مصرفي نزديک است . به اين معنا که کاربر تنها هزينه واقعي لنرژي مورد نياز را مي پردازد.
کنترل يکپارچه : سيستم هوشمند امکان کنترل يکپارچه کل ساختمان را ميسر ميسازد به نحوي که المانهاي کنترلي در دورترين نقاط ساختمان هم به راحتي مانيتور و کنترل ميشوند و نيازي به مراجعه نقطه کنترلي نيست.