منظور از فلاشر درب اتوماتیک چیست

فلاشر درب اتوماتيک يک لامپ نارنجي رنگ مي باشد که معمولا در قسمت بالاي دربهاي اتوماتيک نصب مي شود و وضعيت فعلي درب اتوماتيک را به عابرين اعلام مي کند.

ميکروسوئيچ درب اتوماتيک چه کاربردي دارد؟
ميکروسوئيچ درب اتوماتيک با باز يا بسته شدن درب از طريق قسمتي مکانيکي باز يا بسته مي شود و با قطع يا وصل جريان ، وضعيت فعلي درب اتوماتيک را به مرکز کنترل اعلام مي کند.

منظور از قفل برقي و قفل مکانيکي در دربهاي اتوماتيک چيست؟
قفل هاي برقي و مکانيکي در سيستم دربهاي اتوماتيک مهم هستند چرا که درب برقي از لحاظ امنيتي و حراستي از اهميت زيادي برخوردار است از اين رو براي قفل نمودن آن از قفل برقي و در مواردي ديگر از قفل مکانيکي يا کلوني استفاده مي شود.

راه بند چيست و چه کاربردي دارد؟
راه بند از يک ميله و يک وزنه در انتهاي آن تشکيل شده است و براي کنترل عبور و مرور وسايل نقليه به صورت افقي در مسير آنها قرار مي گيرد و از عبور وسايل نقليه غير مجاز جلوگيري مي کند.

براي راه اندازي يک سيستم درب اتوماتيک چه مراحلي بايد طي شود؟
اولين مرحله در راه اندازي يک سيستم درب اتوماتيک نصب تابلوي کنترل و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي سيستم مي باشد. پس از نصب تابلوي کنترل درب اتوماتيک بايد عمليات سيم بندي تابلو و تجهيزات الکتريکي سيستم تکميل شود.در مرحله بعد ميکروسوئيچ هاي مسير حرکت درب برقي يا کرکره اتوماتيک تنظيم يا به اصطلاح رگلاژ مي شوند. مرحله بعدي آزمايش وضعيت و مراحل باز و بسته شدن درب اتوماتيک به صورت قدم به قدم مي باشد و در مرحله آخر ريزپردازنده روي حالت عملکرد مطلوب قرار مي گيرد.

طريقه نصب تابلوي درب اتوماتيک و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي آن چيست؟
دربهاي اتوماتيک با مشخصات خاص خود و با توجه به دستورالعمل هاي سازنده آنها نصب مي شوند از اين رو تمامي استانداردهاي سيم کشي ساختمان بايد در نصب انواع درب اتوماتيک ، کرکره برقي ، درب پارکينگ ، راه بند و ... رعايت شود. 

مطالب بالا نکاتي در مورد آموزش درب اتوماتيک اشاره نمود.