وسایل خبر دهنده در سیستم اعلام حریق

مطالب زير اشاره به نکاتي در مورد آموزش اعلام حريق دارد.

وسايل خبر دهنده در سيستم اعلام حريق کدامند؟
1- آژيرها 2- زنگ ها 3- بوق ها 4- لامپ ها.

منظور از سيستم اعلام حريق انفرادي چيست؟
سيستم اعلام حريق انفرادي وقوع آتش را در محل آن حس کرده و در همان محل با لامپ چشمک زن و صداي آژير اعلام مي کند.

در مورد محل نصب دتکتور دودي چه مواردي را بايد در نظر گرفت؟
در مسير جريان هوا نباشد، بايستي توجه کرد که گرد و غبار، بخارو آلودگي در دتکتور تاثير مي گذارد و باعث اعلام آژير غير صحيح يا مزاحم مي شود و دتکتور نياز مکرر به تميز کردن پيدا مي کند اگر اين عوامل زياد باشد بايد از دتکتور حرارتي استفاده کرد.

کاربرد دتکتور حرارتي در چه مکانهايي است؟
در مکانهايي که دتکتور دودي کاربرد ندارد مانند آشپز خانه، اتاق ديگ بخار، اتاق ژنراتور و غيره....

انواع دتکتور هاي حرارتي کدامند؟
دتکتور هاي حرارتي دو نوع هستند1- با درجه حرارت ثابت 2- با افزايش درجه حرارت.

موارد کاربرد دتکتور با درجه حرارت ثابت و دتکتور با درجه حرارت افزايشي چيست؟
دتکتور حرارتي ثابت در مکانهايي به کار مي رود که تغييرات ناگهاني درجه حرارت وجود دارد و باعث آلارم مي شود مانند آشپزخانه ها. دتکتور با درجه حرارت افزايشي نسبت به دتکتور با درجه حرارت ثابت عکس العمل سريع تري دارد و در همه ي مکانهاي ديگر قابل استفاده است.

منظور از دتکتور هاي حرارتي ترکيبي چيست؟
هم دتکتور با درجه حرارت ثابت و هم دتکتور با درجه حرارت افزايشي مي باشد لذا قدرت کشف بيشتري دارد.

چرا در سيستم اعلام حريق از باتري استفاده مي کنيم؟
تا در هنگام قطع برق و نيز چون در هنگام آتش سوزي به دليل ايمني جريان برق را قطع مي کنند امکان راه اندازي مدار اعلام حريق وجود داشته باشد.

مشخصات باتري هاي اعلام حريق چيست و چگونه نصب مي شود؟
معمولا دو عدد باتري 12 ولت مستقيم، 6/2 آمپر ساعت، به صورت سري متصل مي شوند و از جنس باتري خشک مي باشد. براي بيشتر از دو زون بايد از باتري 7 آمپر ساعت استفاده کرد.

منظور از فالت تغذيه در سيستم اعلام حريق چيست؟
در صورت خرابي باتري ها يا نياز آنها به شارژ، نشانگر مربوط به فالت تغذيه بر روي پانل مرکزي روشن مي شود.
در سيستم اعلام حريق مقاومتهاي نصب شده در انتهاي ترمينالها چه نقشي دارند؟
براي تفکيک آلارم خرابي از آلارم حريق حتما بايستي در موارد لازم از مقاومتهاي کربني استفاده کرد.

منظور از سيستم اعلام حريق مرکزي چيست؟
در اين نوع از سيستم اعلام حريق، قسمتهايي از ساختمان جهت نصب دتکتور ها و شستي ها در نظر گرفته مي شود و سيستم اصلي در يک محل مشخص و کاملا در دسترس نصب مي شود به طوري که در صورت وقوع آتش سوزي در محل يکي از دتکتورها سيستم اعلام حريق به صدا در آمده و محل آن را با استفاده با يک لامپ روشن بر روي دستگاه مرکزي اعلام مي کند و همچنين يک چراغ چشمک زن بر روي سر درب محل وقوع آتش افراد را از محل آتش مطلع مي سازد.

محل نصب شاسي هاي اعلام حريق در کجاست؟
در راه خروجي ساختمان بخصوص در راه پله ها، پا گرد ها درب خروجي با حداکثر فاصله ي سي متر از هر نقطه، در ساختمان و در محل هاي پر خطر کمتر از سي متر نصب مي شود به طور طبيعي بايستي 4/1 بالاتر از سطح زمين و در معرض ديد و در دسترس نصب شود.

انواع دتکتور هاي دودي کدامند؟
?-دودي يونيزاسيون ?- دودي اپتيکال
دتکتور هاي يونيزاسيون و اپتيکال از نظر کاربرد چه فرقي دارند؟
دتکتور هاي يونيزه در کشف آتش هايي که بدون دود زياد مي باشد و دتکتور هاي اپتيکال در کشف آتش هايي با دود زياد سريع تراند و کار برد بيشتري دارند و هيچ کدام نسبت به ديگري برتري ندارند و هر دو توصيه مي شوند در مجتمع هاي مسکوني، اداري و بيمارستاني نوع يونيزه و در انبار مواد (پي وي سي) نوع اپتيکال استفاده مي شود.