مراحل راه اندازی یک سیستم درب اتوماتیک

نصب تابلو و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي سيستم
تکميل سيم بندي تابلو و تجهيزات سيستم
تنظيم يا به اصطلاح رگلاژ ميکرو سوئيچ هاي مسير حرکت درب
تست قدم به قدم مراحل باز و بسته شدن درب
تنظيم ميکرو پروسسور روي حالت عملکرد مطلوب

تابلو و تجهيزات مکانيکي و الکتريکي سيستم درب اتوماتيک چگونه نصب مي شود ؟
هر سيستم درب اتوماتيک با مشخصات خاصي که دارد براساس دستورالعمل سازنده آن و مطابق با استانداردهاي سيمکشي ساختمان نصب مي شود .

تابلو و تجهيزات الکتريکي درب اتوماتيک چگونه سيم بندي مي شوند ؟
هر برد الکترونيکي براي راه اندازي نياز به يک ولتاژ تغذيه مستقيم خاص خود دارد و عامل اصلي حرکت در سيستم درب اتوماتيک موتورالکتريکي مي باشد و هر موتورالکتريکي مي تواند يک سرعته يا چند سرعته باشد ، چپ گرد يا راست گرد باشد که چگونگي ايجاد هر کدام از اين حالات با سيمهاي ورودي به سيستم موتور درب اتوماتيک مشخص مي گردد و تعدادي سنسور از قبيل ميکرو سوئيچ ها ، فرستنده و گيرنده هاي مادون قرمز به محل خود بر روي برد کنترل درب اتوماتيک نصب مي گردد. 

در بالا نکاتي در مورد آموزش درب اتوماتيک آمده است.