زمینه های کاربرد درب های اتو ماتیک

در زير مطالبي در مورد آموزش درب اتوماتيک اشاره شده است.
1. امنيتي مانند مانند دربهاي اتوماتيک مراکز نظامي و مکانهاي خاص مانند درب هاي اتوماتيک آزمايشگاه ها و آشيانه پرواز .
2. رفاهي مانند دربهاي اتوماتيک پارکينگ منازل ، درب هاي اتوماتيک بيمارستان ها و غيره ...
3. مصرف انرژي مانند دربهاي اتوماتيک هتلها ، درب هاي اتوماتيک فروشگاه ها .
4. بهداشتي مانند دربهاي اتوماتيک اتاق عمل و برخي آزمايشگاهها .
5. سرعت بخشيدن به کار مانند درب هاي اتوماتيک مکانهاي صنعتي .
6. جايگزين نيروي انساني

انواع دربهاي اتوماتيک از لحاظ نحوه کار کدامند ؟
درب هاي اتوماتيک پنو ماتيک : فشار گاز، فشار باد
درب هاي اتوماتيک هيدروليک : فشار مايعات ، فشار روغني
درب هاي اتوماتيک الکترومکانيک : چرخ دنده ، گير بکس

انواع درب هاي اتو ماتيک منازل کدامند ؟
1. دربهاي اتوماتيک دولنگه
2. درب هاي اتوماتيک کشويي
3. دربهاي اتوماتيک زير سطحي
4. درب هاي اتوماتيک رولاپ ( کرکره اي )
5. دربهاي اتوماتيک زير سقفي ( سکشنال )

هر يک از انواع درب هاي اتوماتيک بر اساس چه عملکردي کار مي کنند ؟
دربهاي اتوماتيک دولنگه : تغيير طول بازو
درب هاي اتوماتيک کشويي : نيروي کششي
دربهاي اتوماتيک زير سطحي : نيروي چرخشي وارد برمحور درب
درب هاي اتوماتيک رولاپ : نيروي چرخشي وارد از بالا
دربهاي اتوماتيک زير سقفي : نيروي کششي و چرخشي وارد بر درب

قسمتهاي مختلف درب اتوماتيک کدامند ؟
مرکز کنترل ( تابلوي فرمان )
مولد ( توليد کننده ) نيروي حرکتي از قبيل جک ، بازوها و موتور
چشمي ها يا چراغ هاي مادون قرمز
فلاشر
ميکرو سوئيچ
ريموت کنترل ( کنترل از راه دور)
پايه ها
قفل برقي
قفل مکانيکي