آشنایی با سیستم اعلام حریق

  انواع سيستم هاي دستگاه اعلام حريق
1- دگمه ي فشاري آتش سوزي
2- اتصال لحيم ذوب شونده
3- سنسور حرارتي.

طرز کار دستگاه اعلام خطر
در اين دستگاه اتصال و رشته سيم هاي نازکي را مي توان کار گذاشت که با قطع هر يک از آنها دستگاه اعلام خطر کند.

چرا در طراحي ساختمان سيستم اعلام حريق بايد در نظر گرفته شود؟
براي به حداقل رساندن خطرات ناشي از آتش سوزي و ايجاد زمينه ي اقدامات ايمني بايد سيستمي طراحي کرد که وجود حريق يا آتش سوزي را در همان لحظه ي اول اعلام کند.

سيستم اعلام حريق چگونه کار مي کند؟
اين سيستم در همان لحظات اوليه حريق بايد محل آن را شناسايي و مراتب را به يک مرکز کنترل ارسال نموده و نيز توسط آژير اعلام حريق را به ساکنين اعلام نمايد و نيز به وسيله ي تلفن به مرکز آتش نشاني خبر دهد.

منظور از سيستم اطفاء حريق چيست؟
در مراکز و مکانهاي بسيار مهم و حساس سيستمي را تعبيه مي کنند که علاوه بر شناسايي آتش و اقدامات لازم ديگر حريق را به طور اتوماتيک خاموش مي کند به اين سيستم اطفاء حريق مي گويند.

اجزاي يک سيستم اعلام حريق کدامند؟
1- دتکتور( آشکار ساز) 2- مرکز کنترل 3- وسايل خبر دهنده 4- شستي هاي دستي 5- باتري 6- شارژر و رله ي اضافي.

دتکتور چيست و انواع آن کدامند؟
وسايلي هستند که حريق را حس مي کنند و انواع آن دودي- حرارتي و شعله اي مي باشد.

دتکتور دودي چيست؟
وسيله اي است که در برابر دود بسيار حساس بوده و عکس العمل نشان مي دهد و در دو نوع يو نيزاسيون و نوري موجود است.

دتکتور دودي يونيزاسيون چگونه کار مي کند؟
داراي يک محفظه است که با هواي بيرون در ارتباط مي باشد و فضاي داخلي محفظه به وسيله ي يک منبع راديو اکتيو يو نيزه مي شود ( منظور از يونيزاسيون مرحله اي است که مولکولهاي هوا به صورت يون هاي مثبت و الکترون هاي منفي تبديل مي شود) حرکت الکترون ها و يون ها يک جريان الکتريسيته به وجود مي آ ورد که اگر دود وارد اين محوطه شود جريان الکتريسيته کاهش مي يابد و دتکتور فعال مي شود.

دتکتور دودي نوري چگونه کار مي کند؟
اين دتکتور شامل يک لامپ و فتوسل کوچک است که وجود دود باعث قطع ارتباط اين دو و عمل دتکتور مي شود.

دتکتور دودي در کجا مورد استفاده قرار مي گيرد؟
در دفاتر کار، اتاق پذيرايي و به طور کلي مکانهايي که حريق مشهود نمي باشد.

دتکتور حرارتي چگونه کار مي کند؟
اين دتکتور نسبت به افزايش درجه حساس مي باشد و در صورت افزايش درجه فعال مي شود. تشکيل شده از يک محفظه که در داخل آن يک بي متال وجود دارد که افزايش حرارت باعث بسته شدن کنتاکت بي متال مي باشد.

دتکتور شعله اي چگونه کار مي کند؟
اين دتکتور امواج نوري غير قابل رويت را که به وسيله ي شعله ي آتش منتشر مي شود، تشخيص مي دهد و باعث فعال شدن دتکتور و ارسال سيگنال به مرکز کنترل مي شود.

مهم ترين مسئله در نصب دتکتور شعله اي چيست؟
هر دتکتور شعله اي داراي زاويه ي ديد مشخصي مي باشد که در هنگام نصب بايد به آن توجه کرد.

شستي ها در دستگاه اعلام حريق چه کار بردي دارند؟
شستي ها به دو صورت موجودند يا به صورت شستي معمولي که با فشار به آن کنتاکت ها باز يا بسته مي شوند يا به صورت شستي هاي شيشه دار که شامل يک جعبه ي کوچک قرمز رنگ که درون آن يک ميکرو سوئيچ و جلوي آن درب شيشه اي است. با وارد شدن يک ضربه ي کوچک به شيشه، شيشه شکسته و اهرم ميکرو سوئيچ آزاد و کنتاکت عمل مي کند.

منظور از مرکز کنترل در سيستم اعلام حريق چيست؟
سيم کشي کليه ي دتکتور ها، شستي ها، لامپ هاي اعلام خبر، وسايل صوتي خبر دهنده، منابع تغذيه و غيره... به مرکز کنترل نصب مي شود.

منظور از فالت يا خرابي در سيستم اعلام حريق چيست؟
مرکز کنترل کليه ي عيب هاي ناشي از قطع مدار، قطع برق، ضعيف بودن باتري، سوختن فيوز، خرابي دتکتور را با روشن شدن لامپ و آلارم صوتي کوچک اعلام مي کند.

مطالب بالا اشاره به نکاتي درباره آموزش اعلام حريق دارد.