هوشمندسازی ساختمان

سيستم مديريت ساختمان (BMS ) يا سيستم اتوماسيون ساختمان (BAS ) به سيستمي اطلاق مي شود که در يک ساختمان نصب شده و از طريق اجزاي خود کنترل قسمت هاي مختلف ساختمان و نمايش خروجي هاي مناسب را براي کاربر امکان پذير مي نمايد. قسمت هاي مختلف تحت کنترل معمولا شامل تاسيسات مکانيکي و سيستم تهويه مطبوع (HVAC) و تجهيزات روشنايي بوده که مي تواند به سيستم هاي ايمني، آتش نشاني، تنظيم دسترسي، تامين برق اضطراري و … نيز تسري يابد. به طور کلي هدف از استفاده از سيستم هاي BMS در يک ساختمان تطبيق شرايط کارکرد اجزاي مختلف با توجه به شرايط محيطي و نياز ساختمان در آن زمان است.
در سيستم مديريت ساختمان بسياري از اعمالي که ساکنان از روي عادت و بصورت غير ارادي انجام مي دهند توسط سيستم هاي هوشمند انجام مي گردد که باعث صرفه جويي در زمان و هزينه نيروي انساني شده و بعلاوه کاشه مصارف انرژي، کاهش هزينه هاي انرژي، کاهش خطاپذيري و افزايش اثربخشي سيستم را به دنبال دارد .با بکارگيري انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و با بکارگيري يک سيستم واحد مي توان بصورت لحظه اي، کنترل تمامي شرايط آسايشي و امنيتي را در اختيار داشت و از آنها در جهت رسيدن به شرايط ايده آل استفاده کرد. براي اين منظور، نياز به تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري خاص مي باشد که با گرد آوري اطلاعات محيطي و انتقال داده ها به سيستم مرکزي، روند کنترل و مديريت ساختمان اجرا مي گردد.
در ساختمان هاي هوشمند با استفاده از سيستم خودکار کنترل روشنايي ساختمان، کنترل سيستم سرمايش و گرمايش، کنترل دوربين هاي مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعيت هاي اضطراري همچون آتش سوزي، زلزله و بسياري کنترل-هاي هوشمند ديگر، مصرف انرژي به نحو چشمگيري کاهش مي يابد .ساختمان هوشمند، ساختماني است که مجهز به يک زيرساختار ارتباطاتي قوي بود که مي تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيت هاي متغير محيط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين به ساکنين ساختمان اين اجازه را مي دهد که از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده کرده و امنيت و آسايش آنها را افزايش دهد .