مزایای هوشمندسازی ساختمان

با وجوديکه اجراي سيستنم مديريت ساختمان سبب افزايش هزينه هاي ساخت ساختمان مي گردد، ميزان صرفه جويي در هزينه هاي جاري ساختمان ناشي از اجراي اين سيستم، مي تواند در مدت کوتاهي هزينه هاي اوليه را جبران نمايد و بعلاوه سطح بالاتري از آسايش را براي ساکنان به همراه داشته باشد. سيستم هاي کنترل هوشمند داراي سطح انعطاف پذيري بالايي هستند که مي توان براحتي آنها را با نيازهاي مختلف منطبق نمود .همچنين در هنگام بهره برداري براحتي مي توان عمليات تغيير و بهينه سازي براي راهبري بهتر و کاهش هزينه هاي انرژي و کاهش هزينه هاي تعميراتي را انجام داد. همچنين سيستم هاي مديريت ساختمان از قابليت کنترل پذيري بالايي برخوردار بوده و با اجراي ساختار مناسب، کنترل اجزاي مختلف آن از سرتاسر دنيا امکان پذير است. با تعريف سطوح دسترسي مختلف مي توان قابليت کنترل پذيري اجزاي مختلف را سطح بندي نمود تا امکان اعمال برخي تغييرات تنها براي کاربران مجاز و در صورت وارد نمودن رمز عبور تعريف شده امکان پذير باشد.