سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

محدوديت منابع انرژي، آلودگي محيط زيست، هزينه هاي هنگفت بالا دستي در توسعه منابع انرژي همگي مسائلي است كه دولتهاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خود مشغول كرده است . در اين ميان اختصاص 40 درصد منابع انرژي به بخش ساختمان ، كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي در اين بخش را بيش از پيش حائز اهميت مي سازد . وجود الگوهاي نادرست مصرف انرژي و شدت بالاي آن كه در كشور ما به مراتب بيش از متوسط استانداردهاي جهاني مي باشد و توليد و انتشار آلاينده هاي زيست محيطي يكي از معضلات فراروي دولت مي باشد كه باعث اهميت دو چندان ارايه راهكارهاي عملي بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي در كشور ما مي گردد . اين مهم نگارندگان اين مقاله را بر آن داشت تا در اوايل سال 1381 فاز تحقيقاتي طرح " سيستم مديريت هوشمند ساختمان انرژي در تأسيسات حرارتي ساختمان " را با همكاري و حمايت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با موفقيت اجرا نمايند . هم اكنون تعدادي از اين سيستم در ساختمانهاي مسكوني و غير مسكوني با كاربريهاي متفاوت نصب و راه اندازي شده است . در اين پروژه سعي بر آن است تا با ارائه مشخصات طرح فوق ، به ويژگيهاي منحصر بفرد روشهاي نوين كنترل تأسيسات حرراتي ساختمان پرداخته شود .