سیستم اعلام حریق اتوماتیك

مطالب پيش رو نکاتي در مورد آموزش اعلام حريق ارائه مي کند. سيستم اعلام حريق اتوماتيک به مجموعه‏ اي از تجهيزات و دستگاه‏ هايي اطلاق مي‏شود که وظيفه ايجاد ايمني و پيشگيري از بروز حريق را بر عهده دارد. يک شبکه سيستم اعلام حريق اتوماتيک بر اساس اطلاعات محيطي مانند دود يا حرارت عمل مي‏کند و با دريافت هر کدام واکنش نشان داده و اپراتور را آگاه مي‏نمايد.
سيستم‏هاي اعلام حريق به سه گروه زير تقسيم مي‏شوند:

- سيستم هاي اعلام حريق متعارف ( Conventional Fire Alarm systems)
- سيستم هاي اعلام حريق دو سيم ( 2 wire Fire Alarm systems )
- سيستم هاي اعلام حريق آدرس پذير ( Addressable Fire Alarm systems )

تمام گروه‏ هاي فوق داراي تجهيزات مشترک هستند با اين تفاوت که امکانات متفاوتي ارايه مي‏دهند. تجهيزات مشترک که در هر سه گروه قابل استفاده مي‏باشند عبارتند از:
- دتکتورهاي دودي Smoke Detectors
- دتکتورهاي حرارتي Heat Detectors
- دتکتورهاي ترکيبي Multi sensor Detectors
- دتکتورهاي شعله اي Flame Detectors
- دتکتورهاي گاز Gas Detectors
- شستي Manual Call Point
- آژير و زنگ Bell – Sounder
- چراغ هاي چشمک زن و نشان دهنده Strobe Light – Remote Indicator
- مرکز کنترل Control Panel
- باتري Battery