درب اتوماتیک ریلی چیست

اين درب ها مناسب براي درب هاي پارکينگي و شرکت ها و محيط هايي است که بسته به نياز و کارکردشان از اين گونه درب ها استفاده مي نمايند . درب هاي ريلي عموما به دو نوع طبقه بندي مي شوند درب هاي پارکينگي و درب هاي شيشه ايي.
به طور مثال يکي از درب هايي اتوماتيک ريلي درب gator است اين درب ها تا وزن 600 کيلو و توان مصرفي 24 ولت و امکان قرار گيري تا 6 متر را دارند. البته بايد مد نظر داشت که تنوع درب هاي اتوماتيک و البته از نوع پارکينگي ريلي بسيار زياد است و هرکدام از اين درب ها با توجه به موقعيت قرار گيري از نوع ، اندازه،توان مصرفي متفاوت هستند.

درب اسلايد چيست؟
درب هاي اسلايد به درب هايي گفته مي شود که به صورت اتوماتيک و شيشه ايي بوده که به صورت کشويي و يا اسلايد باز مي شوند . خيلي ها اين درب ها را با نام درب هاي شيشه ايي کشويي مي شناسند که البته از نظر مفهوم هيچ مشکلي ندارد اما نام تجاري و اختصاصي آنها درب هاي اسلايد و يا اسلايدينگ است .

مطالب بالا نکاتي در مورد آموزش درب اتوماتيک مي باشد.