خانه هوشمند، ضرورتی برای فردا

خانه هوشمند در دنيا با نامهايIntelligent HouseياSmart Home شناخته شده است. خانه اي که نسبت به شرايط محيطي خود و همچنين فرمانهاي صاحب خانه بدليل دارا بودن يک هوش مصنوعي ، مي تواند عکس العمل نشان دهد و همچنين اين هوش مصنوعي مي تواند بصورت اتوماتيک برخي از کارها را انجام دهد .بايد دقت داشت که در يک خانه مدرن هوشمند همه توانمندي هاي تکنولوژي در جهت کاهش خطر برق، افزايش ايمني در برابر سرقت و نفوذ افراد غير مجاز به خانه و امنيت در برابر حوادثي مانند آتش سوزي و ... در يک جمله در جهت افزايش ايمني ، امنيت و آسايش انسان طراحي
شده است. سيستمي که يک خانه معمولي را تبديل به خانه هوشمند مي کند BMS يا سيستم جامع مديريت ساختمان نام دارد. که امروزه در صنعت ساختمان جايگاه ويژه اي پيدا کرده و زمان آن فرا رسيده تا با استفاده از اين سيستم سطح استاندارد اجراي برق پروژه ها را تغيير و کيفيت آنرا افزايش دهيم.
مصرف انرژي در چند دهه اخير به طور سرسام آوري افزايش يافته است. بعد از بحران انرژي سال 1974 که با بالا رفتن قيمت نفت خام و قيمت انرژي همراه بود، بطور کلي روند مصرف انرژي کمي تغيير کرد و کشورهاي بدون نفت در مصرف آن بطور سيستماتيک تر عمل نمودند . به همين دليل ممالک مصرف کننده انرژي براي جايگزيني انرژي هاي جديد و صرفه جويي در مصرف انرژي و استفاده بهتر از انرژي هاي موجود گام برداشته اند.
تا کنون اقدامات مفيدي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در کشور به ثمر رسيده است . اما عليرغم موارد به انجام رسيده، همچنان پتانسيلهاي بسيار گسترده اي براي بهينه سازي مصرف انرژي در کشور وجود دارد، که در صورت بکارگيري راهکارهاي مناسب، نتايجي همچون کاهش سطح تقاضاي انرژي و محدود شدن نرخ رشد رو به افزايش ظرفيت سازي نيروگاهي ، بهبود الگوي توليد، مصرف و بهبود ضريب استفاده از سيستم موجود و آزاد سازي ظرفيت هاي عرضه براي حضور فعالتر در بازارهاي بين المللي انرژي را به دنبال خواهد داشت.
براي رسيدن به چنين هدفي، توليد کنندگان و نيز مصرف کنندگان انرژي نيازمند توانايي براي کنترل و مديريت سيستم هاي انرژي بر خود ميبا شند . بايد خاطر نشان ساخت که توليد کنندگان انرژي ، نيازمند به اطلاعات کافي پيرامون الگوي مصرف خود ميباشند تا بتوانند مديريت موثر و لازم را داشته و همچنين بتوانند قيمت گذاري توليد انرژي و روند برنامه ريزي آن را از حداکثر به سطح متعادل برسانند و مصرف کنندگان نيز بايد به ميزان مصرف انرژسي خودشان پي ببرند تا بتوانند آن را کنترل کنند . از آنجايي که اتلاف انرژي در ايران در بخش ساختمان بيش از يک سوم انرژي مصرفي کشور را به خود اختصاص داده که به نظر ميرسد ارزش آن به قيمت جهاني ساليانه بالغ بر شش ميليارد دلار ميشود . لذا در اين متن بيشتر بخش ساختمان مورد توجه قرار دارد و در خصوص ساختمانهاي هوشمند و سيستم مديريتي آنها مطالبي ذکر ميگردد.

تعريف ساختمان هوشمند:
ساختمان هوشمند ، ساختماني است که کليه زير سيستمهاي کنترلي آن در چارچوب منطقي از پيش تعريف شده و مناسب با وضعيت کاربري ساختمان ، طراحي و پياده سازي گرديده است . فرآيند کنترل در ساختمان هوشمند از طريق سيستمهاي کنترلي انجام ميشود که خود هوشمندانه عمل کرده و همواره در ارتباط مستقيم و تعامل با يکديگرند و در نهايت تأمين کننده نياز کاربر و طراح در رسيدن به هئف ايجاد ساختمان هوشمند هستند . تعريفي که در ايالات متحده آمريکا در باره يک ساختمان هوشمند عنوان ميشود اينچنين است : يک ساختمان هوشمند ساختماني است که در بر دارنه محيطي پويا و مقرون به صرفه بوسيله يکپارچه کردن چهار عنصر اصلي يعني سيستمها ، ساختار ، سرويسها و مديريت و رابطه ميان آنهاست . »
به طور کلي ساختمان هوشمند ، ساختماني است که مجهز به يک زير ساختار ارتباطاتي قوي بوده که ميتواند به صورت مستمر نسبت به وضعيتهاي محيط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين به ساکنين ساختمان اين اجازه را ميدهد که از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده نموده و امنيت و آرامش آنها را افزايش دهد . طرح ساختمان هوشمند باعث شده که در مصرف انرژي به مقدار قابل ملاحظه اي صرفه جويي شود و همچنين مديريت آن بسيار آسان گردد . سيستمهاي کامپيوتري بصورت چشمگيري در اين رابطه استفاده ميشوند . اين سيستمها با نامهاي مختلفي شناخته شده اند.

سيستمهايي همچون:
- سيستم مدريت ساختمان:Building management system )) سيستم مديريت هوشمند ساختمان با بکارگيري از آخرين تکنولوژي ها در صدد آن استکه شرايطي ايده آل ، همراه با مصرف انرژي مصرف در ساختمان پديد آورد.
- سيستم اتوماتيک سازي ساختمانBas :Automatic system) Building) با استفاده از سيستم اتوماتيک سازي ساختمان ميتوان از راه دو رساختمان را کنترل کرد.
- سيستم مديريت انرژي( Energy Management System :هدف اصلي از سيستم BMS در يک ساختمان ذخيره سازي انرژي و مصرف صحيح و بهينه از امکانات است ، که نتيجه اين هدف علاوه بر ذخيره سازي انرژي ، بازگشت سرمايه اوليه که صرف اجرايBMS شده است ميگردد.

سيستم مديريت هوشمند ساختمان هوشمندBMS چيست ؟
سيستم مديريت هوشمند ساختمان بخشهاي مختلف ساختمان را کنترل ميکند و شرايط حيطي مناسبي را ايجاد مينمايد. کنترل هوشمند دما ، کنترل اتوماتيک امنيت ساختمان ، مديريت هوشمند اطفاي حريق و ... از قابليتهاي هوشمند ساختمان هستند . کنترل و دسترسي به سيستم مديريت هوشمند با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه در داخل ساختمان و حتي خارج از آن (از طريق اينترنت) مقدور است . سيستمهاي کنترل هوشمند انعطاف پذيري بالايي دارند که ميتوان به راحتي انها را با نيازهاي مختلف منطبق نمود.