نکات متفرقه در نوشتار رزومه

1- دانش فنی خود را جزء به جزء بیان کنید.
2- تا جایی که می توانید از لغاتی استفاده کنید که ضمن جلب توجه کار و تجربیات دانشگاهیتان را منعکس کنند. لغاتی که در رزومه ی شما می آیند باید با دقت انتخاب شوند به گونه ای که مهارت ها و تجارب شما را به استخدام کنندگان معرفی کنند.
3- صلاحیت های خود را به ترتیب از مربوط ترین تا بی ارتباط ترین لیست کنید.
4- تنها هنگامی با ذکر درجه و مدارک دانشگاهیتان آغاز کنید که با شغلی که می جویید مربوط باشند.
5- اگر کاری را که میجویید قبلا در شغل دیگری تجربه کرده اید، حتما در آغاز ذکر کنید.
6- از پایبندی متعصبانه به رعایت ترتیب زمانی در ذکر تجاربتان پرهیز کنید.
7- هرگاه ممکن است تجارب خود را با اعداد و ارقام بیان کنید.
8- اعداد و ارقامی مثل: میزانی از بودجه که ذخیره کرده اید، افزایش بهره، تعداد خطهایی که کد زده اید یا دیباگ کرده اید، تعداد ماشین هایی که مدیریت یا تعمیر کرده اید و … را ذکر کنید.
9- این ها پیشرفت یا موفقیت هایی را که مستقیما از کار شما نتیجه شده اند نشان می دهند.
10- خود را فردی به تصویر کشید که فعال است و توانایی استفاده از ذهن خود برای حل مشکلات را، به خوبی داراست. از جملات زمان گذشته استفاده کنید، حتی در توصیف موقعیت فعلیتان تا از گیج شدن خواننده جلوگیری کنید.
11- خود را ارزان نفروشید. این بدون شک بزرگ ترین خطای تمام رزومه هاست، چه فنی و چه غیر آن. تجارب شما شایسته ی بازنگری هستند. رزومه یتان را همچون تبلیغی برای خود تنظیم کنید. نقاط قوت خود را به روشنی بیان کنید. اگر تجربه ی با ارزشی دارید که در هیچ قسمتی جا نمی شود، برای آن یک قسمت جدا در نظر بگیرید.
12- موجز باشید. به عنوان یک قاعده، رزومه هایی که تجارب پنج سال یا کمتر را نشان می دهند باید در یک صفحه جا شوند. تجارب وسیع تر می توانند از دو صفحه استفاده کنند. سه صفحه حدی است که تجارب 15 ساله یا بیشتر نیز نباید از آن عبور کنند. از تشریح زیاد و طولانی پروژه ها پرهیز کنید. تا جای ممکن از کلمه های "این" و "آن" پرهیز کنید و هرگز از شناسه ی "من" یا دیگر شناسه ها برای مشخص کردن خود استفاده نکنید.
13- از عناصری که نیازی به آن ها نیست استفاده نکنید. مانند: وضعیت تاهل، وضع سلامت، سن، جوایز بی ربط، فعالیت های داوطلبانه یا جنبی بی ربط، انتشارات نامرتبط، آدرس دوم (همان آدرس اول هم معمولا گیج کننده است و مورد استفاده قرار نمی گیرد)، سابقه ی سفرها، مقادیر حقوق پیشین، نام سرپرستان قبلی، دلایل ترک شغل قبلی.
14- از دوستی معتمد بخواهید رزومه شما را بازبینی کند. از فردی بهره بگیرید که به جزئیات توجه می کند و می تواند به گونه ای موثر نوشته یتان را نقد کند و نظری منصفانه و صادقانه بدهد. در این صورت حتما نظرات وی را دخیل کنید. اگر برایتان مقدور است از نظر سه تا چهار نفر استفاده کنید.
15- بازبینی کنید. بازبینی کنید و باز هم بازبینی کنید. تمام خطاهای نوشتاری و ضعف های ساختاری و دستوری را رفع کنید. چندین بار باز بینی کنید لااقل در دو روز، تا در برخورد تازه بتوانید خطاهای پنهان را بیابید.
16- وضعیت ظاهری رزومه:
- از کاغذ مرغوب A4 استفاده کنید.
- حتما از پرینتر لیزری استفاده کنید. دست نوشته، استفاده از ماشین تایپ و چاپ با پرینترهای نقطه ای و حتی استفاده ازپرینترهای جوهر افشان کار نامناسبی است.
- از فونت (قلم) رسمی استفاده کنید. قلمهای فانتزی فقط زیبا به نظر می رسند ولی اثر روانی منفی دارند.
- رزومه جزء اسناد رسمی بازرگانی است. از کاغذهای مارک دار، کادر دار و یا رنگی اصلا استفاده نکنید. رزومه ی شما به فرض آن که از همان آغاز بایگانی نشود، بارها کپی، فکس یا اسکن می شود، پس کاغذ خاص یا رنگی فایده ای ندارد.