فوايد استفاده از BMS

هدف اصلي به کارگيري BMS در ساختمان ها بهره گيري از مزاياي اقتصادي و کاهش مصرف انرژي و ايجاد فضاي امن و آرام در آن هاست. عموم مزايا و نتايج بهره برداري از آموزش BMS عبارت اند از:
• ايجاد محيطي مطلوب براي افراد حاضر در ساختمان؛
• استفاده ي بهينه از تجهيزات و افزايش عمر مفيد آن ها؛
• ارائه ي سيستم کنترلي با قابليت برنامه ريزي زماني عملکرد؛
• کاهش چشمگير هزينه هاي نگهداري و تعميرات؛
• بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي؛
• عدم نياز به پيمانکار دائمي ساختمان؛
• امکان مانيتورينگ و کنترل تمامي نقاط تحت کنترل از طريق يک PC، موبايل يا اينترنت؛
• با توجه به يکپارچه سازي مديريت تأسيسات و سيستم هاي مختلف در ساختمان، تمام تجهيزات به صورت هماهنگ کار کرده و امکان تداخل و بروز مشکلات ناشي از عدم هماهنگي از بين مي رود؛ و
• امکان گرفتن گزارش هاي آماري از تمامي تجهيزات و عملکرد آن ها به منظور بهينه سازي مصرف و عملکرد.
لازم است يادآوري کنيم که فوايد BMS شديداً هنگام درگير شدن استفاده کنندگان مختلف با سيستم هاي ساختمان بروز پيدا مي کند. موارد ذيل علاوه بر مزايايي که در بالا به آن پرداخته شد فهرست تعدادي از فوايدي را که تحت تأثير يک BMS مدرن و موثر حاصل شده است، نشان مي دهد [CIBSE guide 2000]
اين فوايد تنها زماني حاصل مي شود که سيستم به درستي مشخص، نصب، سازماندهي، اجرا و نگهداري شده باشد.