درباره سيستم مديريت هوشمند ساختمان

سيستم هاي مديريت ساختمان (BMS)، از زمان معرفي در اوايل سال 1970 راهي طولاني را طي کرده اند.  سيستم هاي مدرن کم هزينه تر، سريع تر و بيش تر قابل اطمينان هستند و به سبب اين مشخصه ها همواره آموختن و به کارگيري و استفاده از آن ها راحت تر است و پيشنهاد مي شود. آن هاهمواره به صورت کاملاً موفق و تقريباً در بسياري از انواع تأسيسات و ساختمان ها نصب و راه اندازي شده اند و همين امر آن ها را به عنوان يک نياز ضروري که لازمه ي يک مديريت موفق است، مطرح مي سازد. اين مقاله مفاهيم مديريتي در باب EMS و BMS را در صنعت ساختمان و تأسيسات به صورت جداگانه ارائه، و از آنجايي که EMS زير مجموعه اي از BMS مي باشد در ابتدا مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه ي EMS
سيستم مديريت انرژي (EMS) جهت کنترل و مانيتورينگ تأسيسات الکتريکي و مکانيکي و استفاده ي بهينه از انرژي الکتريکي و سوخت در ساختمان ها مي باشد که در قالبي يکپارپه با سيستم مديريت هوشمند BMS پياده مي شود. سيستم EMS شامل تابلويي از تجهيزات حفاظتي، کنترلي و مانيتوري مجهز به اينترفيس مناسب (Mod-BUS) جهت ارتباط با سيستم BMS مي باشد که با پياده سازي اطلاعات ارسالي در پايگاه اطلاعات زمينه ي لازم را جهت اجراي روش هاي بهينه جهت مصرف انرژي فراهم مي آورد. مديريت مصرف انرژي در ساختمان هاي هوشمند تأثير به سزايي در صرفه جويي مصرف انرژي دارد. وابسته کردن نور و سيستم تهويه به حضور شخص و برنامه ريزي دماي اتاق ها در ساعات مختلف شبانه روز از مصاديق مديريت مصرف انرژي مي باشد. همچنين جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد به داخل ساختمان توسط کنترل خودکار پرده و کرکره سبب صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي براي دستگاه هاي سرمايشي مي شود.