مرکز کنترل یا تابلوی مرکزی

تمامي تجهيزات يک سيستم اعلام حريق به يک دستگاه مرکزي يا کنترل پانل از طريق سيم متصل مي‏شود.
کنترل پانل وظيفه تغيير ولتاژ، تامين جريان مصرفي و کنترل مقاومت در هر مدار خروجي يا زون را بر عهده دارد. کنترل پانل‏ها بر اساس تعداد مدارهاي خروجي يا زون تقسيم‏ بندي مي‏شوند. کليات در مورد همگي يکسان بوده و تنها تعداد خروجي‏ها متفاوت مي‏باشد.
در کنترل پانل محلي براي باتري وجود دارد. دستگاه در زمان قطع برق شهر از باتري استفاده و پس از وصل، اتوماتيک آنرا شارژ مي‏نمايد.
بر روي کنترل پانل نشانگرهاي متفاوتي وجود دارد که اعلام حريق را به رنگ قرمز و خطاها يا ايرادات ايجاد شده را به رنگ نارنجي/ زرد نشان مي‏دهد.

 باتري
عموما تمام سيستم‏هاي اعلام حريق با ولتاژ 24 ولت مستقيم کار مي‏کنند که وظيفه کاهش و تبديل آنرا پانل بر عهده دارد. باتري‏هاي نيکل کادميوم 12 ولت براي پانل‏ها استفاده مي‏گردند؛ که با ترکيب 2 عدد آنها با يکديگر و دريافت 24 ولت مي‏توان آن را به پانل متصل نمود. حداقل زمان مناسب براي بهره‏ گيري از باتري‏ها در زمان قطع برق شهر 24 ساعت مي‏باشد. 

مطالب بالا اشاره به آموزش اعلام حريق دارد.